Monday, 26 July 2021

Книги

Надсадний сад

Дмитро Чистяк,
Надсадний сад

Вибрані поезії Дмитра Чистяка, одного з найвідоміших за кордоном молодих українських  письменників, лауреата численних міжнародних літературних відзнак, нарешті з’являються друком і на рідній землі. У символічних мандрах ліричного героя у пошуках внутрішнього Світла через медитативне єднання з екстатичними імпульсами Душі Світу відбувається повернення до першоджерел одухотвореного буття.

цена - 20 грн

Заказать

Рання драматургіяМоріс Метерлінк,
Рання драматургія

До видання творів класика бельгійської літератури, лауреата Нобелівської премії Моріса Метерлінка (1862–1949) увійшло повне зібрання ранньої драматургії письменника. Ці твори справили визначний вплив на становлення європейської нової драми і досі захоплюють широкі читацькі кола. До того ж, видання ранніх драм М. Метерлінка – це знакова хрестоматія текстів, що вивчаються у середній та вищій школі України.

цена - 70 грн

Заказать

Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту

Дмитро Чистяк,
Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту

У дослідженні викладача КНУ їм. Тараса Шевченка, чл.-кор. ЄАНМЛ та АНВОУ Дмитра Чистяка розглядаються різноманітні аспекти лінгвоміфопоетичного аналізу художнього тексту, зокрема аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту на матеріалі текстів ранньої драматургії М. Метерлінка.
Видання рекомендоване передусім як навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей (курси "Проблеми лінгвістики тексту", "Поетика і герменевтика", "Стилістика французької мови"), але розраховане на широке коло читачів-словолюбів.

цена - 300 грн

Заказать

Світло у світлі

Атанас Ванчев де Трасі,
Світло у світлі

Атанас Ванчев де Трасі – відомий французький літературознавець, громадський і культурний діяч, людина енциклопедичної ерудиції, член Європейської академії наук, мистецтв і літератури (Париж), Болгарської та Бразильської академій наук і мистецтв, Президент всесвітнього руху «Поети світу». Але передусім поет. До збірки його вибраних творів «Світло у світлі» увійшли найбільш знакові поезії останніх років, у яких із тонким ліризмом стверджується приналежність людського «я» до божественної духовної сутності.

цена - 20 грн

Заказать

В зените времени истлевшего
Етон Келменди
В зените времени истлевшего

Сборник избранных стихотворений ведущего албанского поэта, лауреата многочисленных международных премий Етона Келменди отличается глубоким медитативным проникновением в духовный мир, окружающий лирического героя.

цена - 20 грн

Заказать